Школско такмичење 2022.

Школско такмичење 2022.
Школско такмичење биће одржано по следећем распореду у свечаној сали школе:
12.12.2022. - ДУВАЧИ у 10 часова- свечана сала
13.12.2022. - ГУДАЧИ у 10 часова-свечана сала
14.12.2022. - КЛАВИР у 9 часова- свечана сала
15.12.2022. - ХАРМОНИКА И УДАРАЉКЕ у 9 часова- свечана сала, СОЛО ПЕВАЊЕ у 12:30 часова
16.12.2022. - ГИТАРА у 10 часова- свечана сала, ХАРФА у 15 часова